Kinderrevalidatie

Bij een normale ontwikkeling gaat een kind op verschillende vlakken spontaan evolueren, zowel motorisch, cognitief en sociaal. Spelenderwijs doet het kind bewegingservaringen op en ontwikkelt zo vaardigheden door "trial and error". Via de motoriek kunnen zij de omgeving exploreren en leren ze in interactie treden met anderen en hun emoties reguleren.

De normale ontwikkeling verloopt echter niet altijd even vlot. Kinderen kunnen problemen ondervinden in hun motoriek, met een vertraagde of verstoorde ontwikkeling als gevolg. Dit brengt een significante impact op het zelfbeeld, op de relatievorming met anderen en op de beleving van de omgeving met zich mee.

Vroegtijdig ingrijpen bij deze kinderen is van groot belang om deze ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden.

Voor volgende kinderen kan onze praktijk een meerwaarde bieden:

- Baby's met een vertraagde of verstoorde vroeg-motorische ontwikkeling die hulp nodig hebben om te leren kruipen, te leren stappen, om te rollen, enz.

- Baby's met een voorkeurshouding, een torticollis, prematuren...  

- Kinderen met centraal neurologische aandoening, aangeboren of verworven. Dit zijn aandoeningen zoals Cerebral Palsy en Spina Bifida

- Kinderen met een perifeer neurologische aandoeningen zoals een spierziekte, een plexus brachialis letsel, ...

- Kinderen met musculoskeletale aandoeningen zoals klompvoeten, Osgood Schlatter, scoliose, orthopedische ingrepen. 

- Kinderen met een algemene ontwikkelingsachterstand.

- Kinderen met een pneumocardiovasculaire aandoening zoals astma, een ontsteking van de luchtwegen (RSV virus),...