Loopscreening, analyse en begeleiding


Verschillende Pakketten

 • €60 Loopanalyse: verslag looptechniek en looptechnische bijsturing met specifieke cues
 • €90 Loopscreening: verslag zwakke schakels en gepersonaliseerd oefenschema
 • €130 Combinatie 1 en 2 (analyse en screening)


1.Loopanalyse

Wat?

 • Analyse van looppatroon in 2 vlakken
 • Bevordering van prestatie door looptechnisch bijsturen met specifieke loopcues

Je ontvangt uitgebreid verslag met:

 • Resultaten loopanalyse
 • Tips en loopcues om looptechnisch te verbeteren en toe te passen in de praktijk

2.Loopscreening

Wat?

 • Uitgebreide online vragenlijst met peiling naar loopprestatie
 • Analytische en functionele biomechanische screening van het lichaam
 • Tekorten in mobiliteit, kracht en performance voor optimale loopprestatie worden bloot gelegd
 • Gepersonaliseerd oefenschema op maat (beschikbaar via mobiele app of pc)

Je ontvangt uitgebreid verslag met:

 • Resultaten loopscreening
 • Corrigerende en spierversterkende oefeningen op maat

3.Combinatie

 • Loopscreening
 • Loopanalyse
 • Gepersonaliseerd oefenschema op maat (beschikbaar via mobiele app of pc)
 • Uitgebreid verslag

Opvolgmomenten (mogelijk na 6 en/of 12 weken)

Herevaluatie bij ons in de praktijk

 • €30 Loopscreening: herevaluatie zwakke schakels en progressief oefenschema
 • €30 Loopanalyse: herevaluatie looptechniek en bijsturen indoor en outdoor
 • €50 Herevaluatie loopanalyse en loopscreening met progressief oefenschema

Progressie oefeningen van op afstand

 • €10 bij refresh van oefeningen

Afspraak via: