Handrevalidatie

We hebben onze handen voor zoveel nodig! Ze zijn naast onze hersenen onze meest kostbare instrumenten. Een hand- of elleboogletsel is vrij ingrijpend voor onze dagdagelijks leven.

Onze hand wordt bezenuwd en bevloeit vanuit onze nek. Ook de schouder en de elleboog kunnen betrokken zijn. Het is dus voor ons als therapeut noodzakelijk om verder te kijken dan uw hand alleen.


Revalidatie na een operatie is vaak langdurig en intensief. Samen met u investeren we dan ook de nodige tijd om uw mobiliteit en handfunctie te herstellen en u eventueel te begeleiden naar werkhervatting.

​Bij uw hand- of elleboogrevalidatie houden we contact met uw chirurg. Dit zorgt voor een goede communicatie die absoluut bijdraagt tot de kwaliteit van uw behandeling en uitkomst.

Dikwijls hoeft een operatie niet of kan deze vermeden worden door conservatief te behandelen. Aarzel dus zeker niet om bij pijn of tintelingen in de arm of hand contact met ons op te nemen. Voorbeelden zijn: tenniselleboog, radial tunnel, golfelleboog, carpal tunnel, cubital tunnel, thoracic outletsyndroom,...

We kunnen preventief gaan werken zoals bij duimarthrose en polsinstabiliteit, waar we door specifieke oefentherapie en adviezen uw klachten zullen verminderen en verdere problemen vermeden worden.